Sushi Shop à VERDUN

Sushi Shop Verdun 4147 Boul Lasalle
Verdun, QC H4G 2A6
(514) 732-0888